Members of Singapore Association of Computational Mechanics (SACM)

& Int.  Association of Computational Mechanics (IACM), 2019-2020

NO.  Name Organization
1 Liu Gui-Rong University of Cincinnati, USA
2 Liu Zishun  Xi'an Jiaotong University, China/National University of Singapore
3 Cui Fangsen Institute of High Performance Computing, Singapore
4 Cheng Yuan Institute of High Performance Computing, Singapore
5 Liu Jun Institute of High Performance Computing, Singapore
6 Guo Junyan Institute of High Performance Computing, Singapore
7 Pei Qingxiang Institute of High Performance Computing, Singapore
8 Tan B C, Vincent National University of Singapore
9 Zhang Zhiqian Institute of High Performance Computing, Singapore
10 Cheng Qianhua Modec Offshore Production System Pte Ltd, Singapore
11 Li Hua Nanyang Technological University, Singapore
12 Xu Xiangguo, George Institute of High Performance Computing, Singapore
13 Lee Heow Pueh  National University of Singapore
14 Lim Kian Meng National University of Singapore
15 Zou Hua  National Heart Center, Singapore
16 Tan Xiaoming Modec Offshore Production System Pte Ltd, Singapore
17 Ng Teng Yong Nanyang Technological University, Singapore
18 Jiang Yong Hefei General Machnery Research Institute, China
19 Ding Zhiwei Massachusetts Institute of Technology, USA 
20 Gideon Praveen Kumar Vijayakumar Institute of High Performance Computing, Singapore
21 Poh Leong Hien National University of Singapore
22 Sridhar Narayanaswamy Institute of High Performance Computing, Singapore
23 Zhang Zuoqi Wuhan University, China
24 Yeo Jingjie Institute of High Performance Computing, Singapore
25 She Chongmin Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China
26 Ge Zhengwei Institute of High Performance Computing, Singapore
27 Su Zhoucheng Institute of High Performance Computing, Singapore
28 Lu Zhenbo National University of Singapore
29 Oliver Weeger TU Darmstadt 
30 Keagan Chee NING Research, Singapore
31 Guglielmo Vastola Institute of High Performance Computing, Singapore
32 Liu Menglong Institute of High Performance Computing, Singapore
33 Zeng Jinsong Zhengzhou University
34 Eric Li Teesside University, UK
35 Zhong Yucheng Institute of High Performance Computing, Singapore
36 Huang Rong  Xi'an Jiaotong University, China
37 Wang Dan Institute of High Performance Computing, Singapore
38 Yu Xiang Institute of High Performance Computing, Singapore
39 Chen Gongfa Guangdong University of Technology, China
40 Wang Zhen Dalian Unvierty of Technology, China
41 Zou Li Dalian Unvierty of Technology, China
42 Xing Xiuqing Institute of High Performance Computing, Singapore
43 Lei Jincheng Xi'an Jiaotong University, China
44 Li Hongying Institute of High Performance Computing, Singapore
45 Chiu Pao-Hsiung Institute of High Performance Computing, Singapore
46 Zheng Shoujing Xi'an Jiaotong University, China
47 Li Ziqian  Xi'an Jiaotong University, China
48 Wang Yifeng Nanyang Technological University, Singapore
49 Zhang Xinyu Nanyang Technological University, Singapore
50 Yang Weidong  National University of Singapore