Organization


Past Presidents

    Founding and Honorary President:

LIU Gui-Rong (Cincinnati University, USA)

    Honorary President:

LIU Zishun (XJTU & NUS)


President:

CUI Fangsen (IHPC)

 

Vice Presidents:

LI Hua (NTU)
TAN Beng Chye Vincent (NUS)
 

Secretary:

George XU Xiangguo (IHPC)
 

Treasurer:

GUO Junyan (IHPC)
 


Trustees:

CHENG Qianhua (Modec)
ZHANG Zhiqian (IHPC) 
 

Committee members:

LEE Heow Pueh (NUS)
LIM Kian Meng (NUS)
LIU Kaoxue (Singapore Polytechnic) 
NARAYANASWAMY Sridhar (IHPC) 
NG Teng Yong (NTU)
SWADDIWUDHIPONG Somsak (NUS)
TAN Xiaoming 
WANG Yuyong (Portek Systems & Equipment)

 

Webmaster:

        SHE Chongmin (NUAA)

Honorary Auditors:

CHENG Yuan (IHPC)